ban 20191124 fottur pozv obec

Novinky

Výkonný výbor zvolil nového předsedu FK Jaroměř

Kategorie: Novinky

Výkonný výbor FK Jaroměř zvolil na svém středečním zasedání 22.8.2018 nového předsedu klubu. Stal se jím pan Tomáš Čekal, který bude tuto funkci vykonávat do příští výroční schůze klubu.


Volba navazovala na valnou hromadu ze dne 27. července 2018, na které z výkonného výboru odstoupili dva členové, pánové Jiří Lebedinský a Jan Holub. Nový předseda se formálně ujme funkce po zapsání do veřejného rejstříku spolků, vedeného u krajského soudu.Tomáš Čekal
předseda FK Jaroměř


V letech 1995 - 2005 působil ve Slavoji Josefov. Poté přešel do Jiskry Jaroměř, kde se věnoval trenérské práci s přípravkami, později pak se staršími žáky. Od roku 2012 je také správcem hřiště a členem výkonného výboru.

Výkonný výbor by rád veřejně poděkoval odstupujícímu předsedovi Jiřímu Lebedinskému za dlouholetou funkcionářskou práci pro klub. Pan Lebedinský bude dál působit v FK Jaroměř jako trenér mladších žáků.

Pro úplnost přinášíme přehled projednávaných programových bodů na červencové Čtvrté Valné hromadě Fotbalového klubu Jaroměř, z.s.

1. Na úvod přivítal přítomné člen výboru Lukáš Kňourek a seznámil je s programem Valné hromady.

2. Předseda Jiří Lebedinský přednesl zprávu, kde informoval o proběhlé sezoně a o úspěšnosti jednotlivých věkových kategoríí.

3. Pokladník a sekretář Jiří Červenka informoval o stavu klubových financí, o dotacích, a dále pak o organizačních záležitostech fungování klubu.

4. Pánové Lebedinský a Holub informovali Valnou hromadu o svém odstoupení.

5. Do mandátové komise byli navrženi: Evžen Zvolánek a František Valčík. Výsledky volby: pro – 16, proti – 0, zdrželi se – 2.

6. Do návrhové komise byli navrženi: Lukáš Kňourek a Jiří Skalický. Výsledky volby: Pro – 16, proti – 2, zdrželi se – 0.

7. Pokladník a sekretář Jiří Červenka přednesl Výroční zprávu za minulý rok. Zpráva schválena: pro – 17, proti – 0, zdrželi se - 1.

8. Návrh usnesení návrhovou komisí.

9. Diskuze: Hlasatel pan Dušek vznesl dotaz, zda by bylo možné mu předávat přesné informace jako podklad pro komentování zápasů. Bude přizván k jednání Výboru.

10. Schválení usnesení – Volba: pro 16, proti – 0, zdrželi se - 2.


Sunday the 8th.
Template © socoolapps | free themes - All rights reserved.