HOME

Otevření hřiště s umělou trávou

U příležitosti stého výročí založení kopané v Jaroměři bylo slavnostně otevřeno hřiště s umělou trávou.

Tohoto slavnostního aktu se zúčastnil předseda Krajského fotbalového svazu Lubomír Sedláček a místostarosta města František Vrabec, kteří přestřihli pásku. Přítomen byl i předseda Krajské oblasti ČSTV Jiří Pekař, zastupitel města Vlastimil Voříšek, Tělovýchovnou jednotu zastupovala Hana Lhotská a pan Svršek. Za Okresní fotbalový svaz v Náchodě byl přítomen sekretář Antonín Prouza, s domácího oddílu nemohl pochopitelně chybět předseda Jiskry Jaroměř, Josef Krška.

Stříhání pásky otevíraného hřiště s umělou trávou se ujali předseda Krajského fotbalového svazu Lubomír Sedláček (vlevo) a místostarosta Jaroměře František Vrabec. | Foto: Jiskra Jaroměř

Zdroj: Náchodský deník 3.10.2008

Jubilejní oslavy 25 let SK Jaroměř

Nahlédněme do programového průvodce z roku 1933, vydanému k oslavám 25 let Sportovního klubu Jaroměř.

1908 - 1933


J U B I L E J N Í   O S L A V Y

25 LETÉHO TRVÁNÍ SPORTOVNÍHO KLUBU JAROMĚŘ

POD PROTEKTORÁTEM ČESKOSLOVENSKÉ ASSOCIACE FOOTBALLOVÉ V PRAZE
V ČELE S PŘEDSEDOU P. PROF. Dr. RUD. PELIKÁNEM, SEVEROVÝCHODOČESKÉ
ŽUPY FOOTBALLOVÉ V HRADCI KRÁL. V ČELE S PŘEDSEDOU P. MJR. FRANT. KLOREM
A MĚSTSKÉ RADY MĚSTA JAROMĚŘE V ČELE SE STAROSTOU P. JOSEFEM PAVLEM.

Horní řada zleva: major Vlastimil Vrzal, magistr farmacie MrPh. Josef Jirásek, 1. místopředseda, Karel Vlach, předseda, Václav St. Brušák, 2. místopředseda, nadporučík Jan Pavlíček. Prostřední řada zleva: Antonín Pekárek, Josef Jindra, Jaroslav Josefi, Josef Verner,


POŘAD OSLAVV neděli dne 16. července 1933. Mistr Severovýchodočeské župy Footballové z r. 1932.
SK DVŮR KRÁLOVÉ N. L. IA - SK JAROMĚŘ IA. O půl 6. hod. odpol.

V sobotu dne 22. července 1933. Meziměstský footballový zápas. O 6. hod. odpol.
SK SLAVOJ JOSEFOV IA - SK JAROMĚŘ IA.
V 8 hod. večer v hotelu U dvou jelenů SLAVNOSTNÍ VALNÁ HROMADA.
1. Zahájení a uvítání hostí.
2. Zpráva z historie klubu
3. Projevy zástupců a hostí
4. Doslov

V 9 hod. večer v hotelu U dvou jelenů VZPOMÍNKOVÝ VEČÍREK. Hudba Jazz-band.

V neděli dne 23. července 1933. Dopoledne v 10 hod. na náměstí PROMENÁDNÍ KONCERT úplné vojenské hudby pěšího pluku 4 Prokopa Velikého. Dirigent kpt. kap. V. Novotný.
Odpoledne o půl 2. hod. na náměstí VESELÝ KONCERT hudby pěš. pl. 4 Prokopa Velikého. Na programu moderní chansony.
Odpoledne o 3. hod. na hřišti SK Jaroměř Na ohradě VELKÁ VESELICE,
Koncertuje úplná vojenská hudba pěš. pluku 4 "Prokopa Velikého." Dirigent
kpt. kap. V. Novotný. Vstupné 5 Kč v. z. d. Atrakce, hry, buffet, kavárna,
vinárna, dětský koutek, střílení o ceny. Od 7 hod. večer KONCERT populárního
16ti členného jazz-orchestru vojenské hudby pěšího pluku 4 "Prokopa Velkého."

V neděli dne 30. července 1933. O půl 3. hod. odpol.
na koupališti "Pod třešňovkou" PLAVECKÉ ZÁVODY O CENY.

O půl 6. hod. odpol. na hřišti S. K. Jaroměř "Na ohradě" footballový zápas
AFK. NOVÝ BYDŽOV Ia - S. K. JAROMĚŘ Ia.
SLAVNOSTNÍ VÝBOR.


ČESTNÝ VÝBORp. JAKUB BONDY, továrník v Jaroměři,
p. JOSEF BOLECH, starosta Pražského předměstí v Jaroměři,
p. OLDŘICH BRUSNICKÝ, řiditel Spořitelny Jaroměřské,
p. V. ŠT. BRUŠÁK, řiditel Občanské záložny v Jaroměři,
p. JAROMÍR ČERYCH, továrník v Jaroměři,
p. JOSEF ETRICH, továrník v Jaroměři,
p. FRANTIŠEK HEJCMAN, starosta Jakubského př. v Jaroměři,
p. DOBROSLAV KALINA, řiditel Státní čsl. reálky v Jaroměři,
p. JOSEF KHAIL, soukromník a čestný předseda S. K. Jaroměř,
p. RUDOLF KOČVARA, obchodník a předseda Pravovarečného měšťanstva v Jaroměři,
p. BEDŘICH KNÍŽEK, továrník v Jaroměři,...

1913

S.K. JAROMĚŘ 1913
PODZIMNÍ KOLO. Odleva jen hráči v dresu: Mikyska Old., Schejbal V., Růžička Josef, Mikyska E., Komárek J., Síla Bohumil. Sedící: Halbich Ant., Halbich K., Machač Frant., Mikyska Karel a Malina Vilém.
   

S.K. JAROMĚŘ 1913
Odleva stojící: 1. Halbich Ant., 2. Halbich Karel, 3. Mikyska Oldř., 4. Fňouk red., 5. Hlaváček, 6. Machač Frant., 7. Dr. Filip, 8. Komárek J., 9. Mikyska Karel, 10. Matys, 11. Juliš Alfred, 12. Verner. Sedící: 13. Růžička Josef, 14. Borůvka a 15. Beneš.
   

1920

S.K. JAROMĚŘ 1920
Odleva stojící hráči: Helmich, Hostovský, Janáč, Halbich, Karel, Šimůnek. V pokleku odleva: Pekárek Ant., Hanke, Síla Boh. Sedící odleva: Horák, Široký Karel, Halbich Ludva. Odleva civilisté, pokud byli zjištěni: 1. Dvořák, 5. Jeřábek, 6. Hak, 9. Juliš A., 10. Josefi, 11. Kostelecký, 12. Jenčovský, 13. Mikyska Eda, 14. Hátka, 15. Rejchrt, 16. Tláskal, 17. Beneš Josef.
   

1921

SK JAROMĚŘ B 1921
Odleva stojící: Hátka v civ., Marván Lud., Pavel, Kluge, Jarolímek, Stuchlík, Šubrt v civ. Klečící: Jelen, Pozdílek, Hovorka. edící: Horák, Visinger a Marván F.
   

SK JAROMĚŘ 1921
Odleva stojící: 1. nezjištěn, 2. Josefi Jar., 3. Schejbal Václav, 4. nezjištěn, 5. Halbich Karel, 6. MUDr. Filip Alois, 7. Jindra Jos., 8. Mykyska Eda, 9. Halbich Ludva, 10. nezjištěn, 11. nezjištěn. Odleva sedící: 12. Šubrt Zd., 13. Mykyska Oldřich, 14. Visinger Václav, 15. nezjištěn, 16. Mykyska Karel.
   

1922

SK JAROMĚŘ 1922
Odleva: Frai a Červený v civilu, Hubka, Marvan L., Hovorka, Kluge, Halbich L., Marvan Ol. v sivilu, Endler, Rejchrt v civilu, Horák, Stuchlík, Beneš, Kuchař, Alexa v civilu, Marvan Fr., Brouk Jos. a Martinec Jar. v civilu.
   

TJ JAROMĚŘ 1922
Odleva stojící: 1. Vacek J., 2. Vágner B., 3. Visinger V., 4. Jelen R., 5. nezjišěn, 6. Němeček, 7. nezjištěn, 8. Mülstehein Jos., 9. Síla Jos., 10. Roubal Jos., 11.Lanz Jos. Odleva sedící: 12. Štěp Václav, 13. Hendl Jindř., 14. Koláček Josef.
   

SK JAROMĚŘ 1922,
II. MUŽSTVO
Odleva stojící: Hátka, Stuchlík, Marván Lud., Kluge, Jarolímek, Pavel. Klečící: Jelen, Pozdílek, Hovorka. Sedící: Horák, Visinger, Marván Frant.
   

SK JAROMĚŘ 1922,
NA ZÁJEZDU V PRAZE
Odleva: 1. Halbich K., 2. Halbich L., 3. Růžička, 4. Visinger, 5. Schejbal V., 6. Bican F., 7. Jarolímek, 8. Kluge, 9. Pozdílek a 10. Harván F.
   

1923

SK JAROMĚŘ IA 1923
Odleva stojící: civil Jenčiský a Solil, Kopecký, Němeček, Koláček, Franc, Štumf, Hendl Jindř., civil Hendl Jar., Ludvík, Visinger, Lanz, Vágner, Síla, civil Houdek O., Čtvrtečka a sedící Ulrich Jindř.
   

SK JAROMĚŘ I.A 1923
Odleva: Hendl, Lanz, Štumf, Ludvík, Vágner, Visinger, Franz Josef, Němeček, Síla, Koláček, Kopecký.
   

SK JAROMĚŘ 1923
Odleva jen v přední řadě: 1. + 2. manželé Josefi, 3. Jindra Josef, 4. Schejbal Václav, 5. Halbich Ludvík, 6. Beránek, 7. Růžička Stanisl., 8. Bican Frant., 9. Vacek Jar., 10. Pozdílek Václav, 11. Větvičková, 12. Hanke, 13. Šmahelová Anna, 14. + 15. Halbich Karel s paní, 16. Mikyska Karel. V zadní řadě jména nebyla zjištěna.
   

1924

SK JAROMĚŘ 1924
Odleva: 1. Zvoníček Jar., 2. Mikyska Oldřich, 3. Pozdílek Václav, 4. Růžička Stan., 5. Halbich Lad., 6. Jindra Josef, 7. Halbch Ludva, 8. Hostovský, 9. Široký Karel, 10. Halbich Karel, 11. Horais František, 12. David Josef, 13. Štohanzl Karel, 14. Tláskal Jan
   

SK JAROMĚŘ 1924
Odleva: Pospíšil civil, Stuchlík, Široký Jindř., Marván Fr., Marván L., Červený, Exner, Marván O., Kluge, Pozdílek, Hovorka Jos., Brouk Jos., Horák civil, Stehlík F. civil.
   

SK JAROMĚŘ 1924
Odleva: Šubrt, Beneš, Majer, Široký K., Bican, Herzáň, Halbich L., Janáč, Jindra, Juliš, Růžička.
   

SK JAROMĚŘ 1924
Odleva stojící: 1. Majer, 2. Široký, 3. Mikyska Ed. v civilu, 4. Růžička Josef, 5. Juliš Al., 6. Šubrt, 7. Beneš, 8. Jindra, 9. Štumpf. Ležící: 10. Bican, 11. Herzán Ant., 12. Halbich Ludvík.
   

AC Alemonia Breslav -
- SK Jaroměř 1:1, 1924
SK Jaroměř bílý dres. Odleva: Halbich, Karel, Halbich L., Dymák, Jindra, Halbich Ludvík, Pozdílek, Šubrt, Kheil v civilu, Mikyska Ol., rozhodčí, vedoucí soupeře a Horais František.
   

SK Jaroměř -
- AC Alemonia Breslav 4:1, 1924
Odleva jen jaroměřští hráči v bílých dresech: Jindra, Mikyska Oldř., Halbich Lud., Dymák, Halbich Karel, Horais Frant, Pozdílek. Sedící: Schejbal, Růžička, Zvoníček, Šubrt.
   

1925

SK JAROMĚŘ - staří páni 1925
Odleva: 1. Schejbal Václav pekař, 2. Princ přednosta stanice, 3. Kubů Rudolf, 4. Kučera strážník, 5. Burdych Alois bchodník, 6. Fabinger Václav tiskař, 7. Bolech Jan cukrář, 8. Juliš Alfred hotelier, 9. Marván Antonín učitel, 10. Baudyš Josef holič, 11. Bárta Karel, 12. Kocián Břet. zámečnický mistr, 13. Marván Oldřich autař.
   

1926

SK JAROMĚŘ oddíl kopané IA mužstvo v roce 1926
Odleva: v civilu Htka Josef, Široký Jindřich, Široký Karel, Martinec Jaroslav, Ludvík Karel, Kercl František, Jindra Josef, Tajnicer Karel, Stehlík Ferdinand, Žemlička Jaroslav, Žahourek Jan, Souček Antonín.
   

1927-28

SK Jaroměř roku 1927-1928
Odleva: Žemlička Jar. č. 1, hráč v civilu Polák Antonín č. 2, Marván Frant. č. 3, Stuchlík František č. 4, Síla Oldřich č. 5, Halbich Karel č. 6, Štumpf Bedřich č. 7, Brouk Josef č. 8, Tajnicer Karel č. 9, Vítek Josef č. 10, Stehlík Ferdinand č. 11, v pokleku č. 12 Klíma Karel. Poslední tři hráči v civilu Řeřábek, Hátka a Řehák.
   

1930

SK Jaroměř 1930
Odleva: Ludvík, Svatoň, Tajnicer, Jindra, Žemlička Jar., Perný, Vítek, Kuchař, Žahourek. Klečící: Hubka, Herzán, Chaloupka Kar.
   

SK Jaroměř v roce 1930
Odleva stojící: č.1 nezjištěn, č.2 Chaloupka Karel, č.3 Kubů Václav, č.4 Halbich Karel, č.5 Kloz Josef, č.6 Štumf Bedřich, č.7 Houdek Ota. Odleva v pokleku: č.8 Štefec Julius, č.9 Štěp Bohumil, č.10 Vítek Josef. Odleva v pokleku: č.11 Vostrovský Josef, č.12 Klíma Karel, č.13 Cvejn Josef.
   

Slavoj Josefov a SK Jaroměř pořádající sport. slavnosti za účasti vojenských XI.
SK Jaromř tmavý dres. Odleva: Žemlička Jar., Petr, Erben, Červinka, Daič, Souček, Podzimek, Stehlík, Hubka, Tajnicer, Ludvík a autař Hendrych.
   

1931

SK Jaroměř - SK Dvůr Králové 3:1 v r. 1931
Odleva stojící: Žemlička Oldř., Janků, Hátka, Vobořil, Čuchal, Šmákal, Vostrovský Josef, Hák. Klečící odleva: Hejzlar, Frencl, Klos Josef, Cvejn a Kubů V.
   

Vojenská XI. Josefov - SK Jaroměř 1931
SK Jaroměř v tmavém dresu. Odleva stojící: Žahourek, Hubka, Ludvík, Vítek, Žemlička Jar., Široký K., Perný, Svatoň. Uprostřed v pokleku brankář Herzán.
   

1932

SK Jaroměř 1932
Odleva stojící: 1. Štěp Boh., 2. Šulík Adolf, 3. Řehák Stan., 4. Koláček Jose., 5. Koláček Jar. Odleva v pokleku: 6. Jiruše Jos., 7. Horais Imr., 8. Polák St. Odleva sedící: 9. Majer Jan, 10. Hendl Jindř., 11. Mikeš Ferd.
   

SK Jaroměř B-mužstvo 1932
Odleva stojící: Houdek O., Marván Fr., Martinec, Hubka, Kuchař, Stehlík, Marván, Hádka. Odleva klečící: Štěp B., Petr K., Halbich L., Chmelař, Stuchlík.
   

Preusen Glatz - SK Jaroměř 0:12 1932
Hráči Jaroměře v tmavém dresu. Odleva: Žahourek, Žemlička Jar., Široký, Jindra, SVatoň, Tajnicer, Řehák St., Stehlík, Sojka a Ludvík Karel. Sedící vpravo: brankář Souček.
   

1933

SK Dvůr Králové - SK Jaroměř 1933
Hráči Jaroměře ve světlém dresu. Odleva: předseda oddílu a župy Vlach, druhý v civilu Štumpf, následující v dresu Ludvík, Široký Jindř., Jindra, Žahourek, Žemlička Jar., Svatoň, Tajnicer. Sedící: SOjka, Exner, Řehák, Vítek a ležící vpravo Souček.
   

Návrhy plakátů podzim 2020

29. 7. 2020 - TJ Sokol Třebeš HK16. 8. 2020 - SK Solnice30. 8. 2020 - SK Sobotka27. 9. 2020 - MFK Nové Město nad Metují1. 10. 2020 - SK Česká Skalice11. 10. 2020 - SK Bystřian KunčiceNávrhy plakátů jaro 2020

22. 3. 2020 - SK Roudnice verze 1 (nevylepováno)22. 3. 2020 - SK Roudnice verze 26. 6. 2020 - SK Česká Skalice24. 6. 2020 - MFK Trutnov BRozhovor s brankářem Karlem Kořenem

Po pauze se vrací k fotbalu brankář Karel Kořen. Jaroměřáci ho mohou pamatovat jako brankáře týmu B. Co se kolem něj dělo v poslední době nám poodkryje v tomto rozhovoru.Přibližně před třemi lety jsi přerušil svou fotbalovou kariéru. Potřeboval sis od fotbalu odpočinout psychicky?
Přerušil jsem ji, protože jsem se přestěhoval do Jablonce nad Nisou a měl časově náročnou práci, takže jsem se fotbalu nemohl věnovat naplno. Občas jsem stihl trénink v TJ Jiskra Mšeno, ale šlo jen o trénování.


 Karel Kořen (* 1993)

S fotbalem začal ve Slavoji Josefov a v Rasoškách v roce 2001. Zakotvil v Jaroměři, hostoval ve Dvoře Králové a poté přestoupil do Velké Jesenice.

Můžeme prozradit, že jsi několik měsíců pracovně působil ve Skotsku. Měl jsi možnost poznat tamní fotbal nebo fandy?
To, že jsem byl ve Skotsku, není žádné tajemství. Vyjeli jsme s přítelkyní za prací a získat nové zkušenosti. Žili jsme ve městě Aberdeen, kde se hraje Scottish Premiership (nejvyšší skotská soutěž), takže jsem na pár zápasů vyrazil. Musím říct, že v den zápasu žije fotbalem celé město, atmosféra je neskutečná.
Já osobně jsem chodil trénovat jednou týdně s místním menším klubem a musím přiznat, že tréninky byly velice intenzivní. Hodně hry a cvičení s míčem, ale vše na sto procent. Hráči si nedovolili cokoli vypustit, i když to byl pouze trénink.

Co Tě přimělo k návratu? Můžeš naznačit své motivace k fotbalovému restartu právě v Jaroměři?
Po návratu zpět do ČR jsem začal trénovat ve Velké Jesenici, abych se vrátil do nějakého pravidelného režimu. Na mém návratu do Jaroměře jsme se domluvili s trenérem Exnarem. Mojí hlavní motivací je dostat se zpět do formy, v jaké jsem byl poslední sezónu v béčku, abych mohl být zase pro tým užitečný. Ale čeká mě ještě spousta práce.

V Jaroměři jsi působil několik let jako dorostenec. Klubů jsi ale prošel víc. Které ze svých angažmá bys hodnotil jako nejzajímavější, nebo na které rád vzpomínáš?
To je pravda, prošel jsem si už pár týmy, ale je velmi těžké určit ten nejzajímavější. V každém z těchto angažmá jsem získal nové zkušenosti a naučil se něco nového. Zajímavé bylo určitě hostování ve Dvoře Králové, kde jsem byl společně s Martinem Čenovským a Adamem Horákem, ale nejradši vzpomínám na poslední rok ve starším dorostu v Jaroměři a na postupovou sezónu s jaroměřským béčkem.

V postupové sezóně 2015/16 vychytal Karel Kořen jaroměřskému béčku třikrát nulu. Foto: Václav Mlejnek

Jak vidíš svou fotbalovou budoucnost. Zůstane fotbal součástí Tvého života?
O mé fotbalové budoucnosti se neodvažuji teď mluvit. Určitě bych chtěl pomoci Jaroměři, aby se co nejdříve postoupilo zpět do Krajského přeboru. A uvidíme, jestli se naskytnou ještě další angažmá a nové výzvy. Každopádně fotbal vždy byl součástí mého života a myslím, že ještě dlouho bude, ať už aktivně nebo pasivně (jako trenér bych se taky neztratil, ale na to je ještě času dost).
Tuesday the 28th.
Template © socoolapps | free wordpress themes - All rights reserved.