Město Jaroměř ocenilo Martina Michálka a další významné občany

Město Jaroměř uspořádalo 17. listopadu 2021 již pátý ročník slavnostního galavečera, který byl věnován jako poděkování všem občanům, spolkům a dobrovolníkům, kteří se aktivně zasluhují o prospěšnou činnost v Jaroměři. Letos město rozdalo sedmnáct ocenění v sedmi kategoriích.


Za záslužnou činnost v oblasti sportu byl oceněn i Martin Michálek – dlouholetý člen FK Jaroměř, kapitán týmu a významná osobnost novodobé historie kopané v Jaroměři.

Ocenění byli vybráni na základě nominací od občanů města, jež byly zasílány městu na základě výzvy. Z nominací následně vybrala odborná komise občany či organizace, kteří byli na slavnostním večeru oceněni.

Se všemi oceněnými se můžete seznámit zde na webu města.

Ocenění osobností města, 17.11.21, foto: archiv města Jaroměř Martin Michálek zcela vlevo. Foto: web města Jaroměř.

Tuesday the 9th.
Template © socoolapps | free joomla templates - All rights reserved.