ban_20240641_CKostB

Valná hromada FK Jaroměř se koná v pátek 21. června 2024 od 18.00 hodin v areálu klubu v Růžové ulici 440.

Úplný text pozvánky zobrazíte zde.


Novinky

Valná hromada 2024

Kategorie: Novinky

 

 

POZVÁNKA

 

 

na jednání valné hromady Fotbalového klubu Jaroměř, z. s., které v souladu se zněním stanov spolku svolává statutární zástupce
a výkonný výbor spolku.

 

 

 

Valná hromada se bude konat v pátek 21. června 2024 od 18:00 hodin v areálu Fotbalového klubu Jaroměř, z. s. v Jaroměři, Růžové ulici č. 440.

 

Program valné hromady:

1. Úvod

2. Návrh a volba předsedajícího jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Návrh programu valné hromady
4. Zpráva předsedy FK Jaroměř
5. Zpráva o hospodaření spolku a účetní závěrka za rok 2023

6. Diskuze
7. Závěr

 

Prosíme tímto všechny členy valné hromady o včasnou prezentaci před zahájením valné hromady.

Účetní závěrka spolku za rok 2023 a platný jednací řád valné hromady budou k dispozici všem členům na jednání valné hromady.

Zaplacení členského příspěvku na rok 2024 ve výši 200 Kč je možné nejpozději do 31. května 2024 (informace – Jiří Klepsa 604250150).

 

 

 

Miloš Exnar, v. r.      

předseda spolku      

Wednesday the 12th.
Template © socoolapps | free wordpress templates - All rights reserved.