ban 20210911 Vysoka
11.9.21 - Vítězství 1:3 (0:0) si Jaroměř přiváží z utkání sedmého kola KP z Vysoké nad Labem

Novinky

Fotbalový klub Jaroměř má nového sekretáře

Kategorie: Novinky

V sobotu 26. června 2021, tedy dva dny po konání valné hromady, se sešli zástupci výkonného výboru Fotbalového klubu Jaroměř, z. s. ke svému prvnímu jednání po valné hromadě klubu.

Jednání proběhlo za účasti všech 8 členů VV. Předseda klubu p. Miloš Exnar přivítal dva nové členy výboru, a to Jiřího Poděbradského a Ondřeje Častvaje a popřál jim mnoho sil a elánu v jejich nové ,,funkcionářské“ roli.

V rámci programu jednání byla projednána mmj. i otázka změny sekretáře klubu. Výsledkem tohoto jednání je pak schválení Ondřeje Častvaje do funkce sekretáře klubu, a to s účinností od 26. června 2021.

VV FKJ tímto děkuje p. Jiřímu Červenkovi za dosavadní činnost na této pozici.

Friday the 17th.
Template © socoolapps | free joomla 2.5 templates - All rights reserved.