ban 20210310 mala tribuna

Novinky

Rozhovor s Jiřím Klepsou

Kategorie: Novinky

Časopis Fotbal v kraji vyzpovídal ve svém třináctém čísle bývalého jaroměřského starostu, a od prosince 2020 i člena výkonného výboru FK Jaroměř, Jiřího Klepsu.


Cíl Jaroměře? Jít cestou radosti a posunout areál v Růžovce do 21. století

V prosinci jste byl zvolen do vedení jaroměřského fotbalu, co za tímto rozhodnutím stálo?

V první řadě chci poděkovat za důvěru členů valné hromady FK Jaroměř, kteří mi umožnili od 13. prosince minulého roku aktivně působit ve výkonném výboru klubu. Mé rozhodnutí kandidovat mělo několik důvodů. Tím hlavním bylo bezesporu rozhodnutí Miloše Exnara a Jiřího Lebedinského, kteří se rozhodli pro aktivní pomoc a z dlouhodobějšího hlediska o pozvednutí celkové úrovně všech věkových kategorií jaroměřského fotbalu. Navíc jsem byl v posledních dvou letech osloven několika lidmi, kterých si vážím a zdejší kopaná je pro ně důležitá. V neposlední řadě sehrálo svou roli také mé rozhodnutí, věnovat se pouze tomu, co mě baví a těší.


 Jiří Klepsa

Novým předsedou klubu je Miloš Exnar, dále byl do výboru zvolen Jiří Lebedinský. Srdcaři, kteří jsou s fotbalem v Jaroměři hodně spjati, byl to i jeden z důvodů, proč jste do toho šel?

Jak jsem již řekl, byl to jednoznačně hlavní důvod mé volby kandidovat do výboru. A těmto lidem v maximální míře pomoci. Předchozí dva měsíce spolupráce s Milošem a Jirkou mě utvrzují ve správnosti rozhodnutí.

Jaké jsou cíle a vize, kam by se měl fotbal v Jaroměři ubírat?

Cestou radosti ze hry, cestou radosti trenérů z jejich práce, pohodové a korektní spolupráce uvnitř i navenek klubu, dobrých pocitů všech zúčastněných a postupným budováním hrdosti ze členství v FK Jaroměř. S tím souvisí hromada věcí, včetně poskytování servisu ze strany klubu všem kategoriím. Cílů je více a zdrojů není mnoho. Máme ale naprosto jasno o pěšině, kterou chceme jít. Víme, že nebude rovná, bez překážek a možná bude nekonečná. I přesto po ní půjdeme. A věříme, že v horizontu 2 až 5 let, to pocítí a uvidí i všichni návštěvníci.

Vy máte velké zkušenosti s politikou, v Jaroměři jste byl starostou. Předpokládám, že své schopnosti budete chtít využít pro rozvoj fotbalového klubu?

Neřekl bych, že mám velké zkušenosti. Na druhé straně jsem jednal s docela slušně velkou množinou lidí. Prošel jsem si celou řadou dolíků a sem tam se podařilo vylézt na nějaký ten kopeček. Poznal jsem lidi, kterým šlo o věc, o postup kupředu, ale také celou řadu lidí, kterým šlo především o ně samotné, i když z úst jim padalo něco jiného. Nedělám si žádné iluze, že fotbalové prostředí bude jiné. V tomto směru jsem slušně zaškolený.

Co říkáte na současnou covidovopolitickou situaci v naší republice?

S dovolením bych otázku pandemie a politiky na chvilku rozdělil. Začnu u toho druhého, tedy u politiky. Dlouhodobě se stydím za prezidenta naší republiky a celou skupinu jeho hradních spolupracovníků. Myslím, že se jim společně podařilo vytvořit nepřekonatelné rekordy, které snad už nemohou být nikdy překonány. A k tomu jim doprovodné housle hraje člověk, jenž se ukázal jako naprosto neschopný manažer. Pokud se vrátím k vaší otázce a propojím tuto, podle mého názoru, otřesnou politickou reprezentaci, jejíž předností zcela evidentně není srozumitelná komunikace, citlivé rozhodování a tažení za jeden provoz, s neviditelnou a zákeřnou pandemií, výsledkem nemůže být cokoliv jiného než to, co dnes kolem sebe vidíme a zažíváme.

Může to ublížit sportu? Děti netrénují, nemohou kolektivně sportovat.

Nejen sportu to již dlouhou dobu ubližuje. Nejsem odborník, ale domnívám se, že skrytě a velmi razantně. Řada dospělých i dětí to alespoň částečně řeší pobytem v přírodě. Nikdy jsem mimo město nezaznamenal tolik jakkoliv se pohybujících lidí. To samozřejmě nemůže nikdy plně nahradit běžný sportovní život. Pamatuji se na své mládežnické a dorostenecké roky, kdy jsme byli čtyřikrát týdně na ledě, byli jsme společně v kabině, jezdili jsme společně autobusy na zápasy, trenéři nám vytýkali spousty nedokonalostí, chtěli jsme vyhrávat a museli se naučit také prohrávat. Prostě jsme přirozenou cestou fungovali jako tým. O tohle všechno, a samozřejmě nejenom ve sportu, jsou děti, mládež i dospělí připraveni. Věřím, že se jednoho dne normálnějšího života zase dočkáme. A snad si budeme více vážit některých drobností mnohem více než ještě před rokem.

Jak by podle vás měla vláda postupovat, aby se z dnešní generace nestaly "počítačové děti"?

Vláda by měla postupovat především srozumitelně. Nekonečné monotónní tiskové konference už dlouhou dobu nesleduji. Možná nejsem sám. „Počítačové dítě“ má dnes drobnou výhodu, neboť jeho návyky mu pomáhají udržovat alespoň miniaturní kontakt se školou. Rozumnou míru počítačové „závislosti“ musí umět spolu nastavovat svým dětem rodiče. Nejenom formou příkazů a zákazů, jako to dělá vláda, ale hlavně přiměřenou motivací k dalším smysluplným aktivitám. Spousta dětí se díky svým rodičům naučila hrát na hudební nástroj, začala se intenzivněji učit cizí jazyk nebo si našla novou volnočasovou činnost. Je to o komunikaci, motivaci a je to o vlastních volbách a rozhodnutích každého z nás.

V Jaroměři je hned několik sportů na dobré úrovni, jste spokojen s tím, jaké možnosti město nabízí?

Jsem nejenom spokojený. Dlouhodobě jsem nadšený z počtu aktivních trenérů, členů realizačních týmů, dobrovolných pracovníků, různých vedoucích, jejich zástupců a především významné armády rodičů a prarodičů, bez jejichž servisu by řada věcí nemohla existovat. Počet a mnohdy kvalita nejen sportovních oddílů, ale také všech zájmových, dětských a kulturních spolků, je nejenom v našem městě nebývalá a během posledních 25 let stále na vzestupu. V době mého působení ve funkci starosty jsem měl tu čest poznat slušnou řádku skutečných srdcařů a výjimečných lidí, kteří nejen vychovali výborné sportovce, ale také zvedli samotnou sportovní kvalitu vedených klubů o několik pater. Nechci nikoho jmenovat, neboť bych zcela jistě na někoho zapomněl. Poděkování patří také dnešnímu vedení města, neboť v mimořádně těžkém období je zachování a stabilní podpora všech volnočasových aktivit dvojnásob důležitá.

Na druhou stranu je to pro fotbal konkurence (florbal, hokej). Jak dostat malé děti právě na fotbal?

Všechny sportovní kluby v Jaroměři, na které si v této chvíli vzpomenu, jsou vedeny kvalitními lidmi. Nespatřuji smysl v přesvědčování nějakého rodiče, aby jeho dítě mělo raději trénovat kopanou a ne basket. Naším cílem by mělo být posunout fotbalový areál v Růžovce do 21. století, kde bude kvalitní zázemí pro všechny věkové kategorie, ale také všechny návštěvníky, kde bude kanalizace i ostatní sítě, kde nejmenší děti nebudou mít svou šatnu v prohnilé staré buňce, kde nebude mít matka s dítětem obavy ze vstupu na veřejně přístupnou toaletu a spousty dalšího. K tomu patří samozřejmě i kvalita sportovní, což bude zcela jistě jednou z priorit mých kolegů ve výboru.

Jiří Klepsa (uprostřed v modrém) patří dlouhá léta k pravidelným návštěvníkům domácích i venkovních utkání Jaroměře. Provodov 20.9.2020, zápas FK Náchod B - FK Jaroměř. Foto: Václav Mlejnek


Vzhledem k současné image českého fotbalu je to asi dost složité, co se musí především změnit?

To, co se odehrávalo již dlouhou dobu v českém fotbale, jakoby kopírovalo situaci v naší politice. Jen ta obludná špička ledovce, kterou může vnímat a vidět každý obyčejný smrtelník, jako jsem já, je na zvracení. Všichni ti, kteří se na současném vrcholovém vedení českého fotbalu podepsali, způsobili nezměřitelné škody. Nejvíce by pomohli, kdyby okamžitě rezignovali. Jejich hlavním cílem ale nikdy nebylo pomoci našemu fotbalu. To jim pouze padalo z úst. Proto nehodlají odejít. Je jim naprosto jedno, že divácký zájem upadl do stavu ostudné mizérie. Kopaná se přestala hrát pro diváky, ale začala pro úplně někoho jiného. Zásadní změna ve vedení českého fotbalu je akutně potřebná. Obnova důvěry má naději pouze s novými tvářemi. Bude to velmi těžký a bolestný proces, ale velmi si přeji, aby k němu došlo.

Fotbal jste podporoval už v době, kdy jste byl starostou. Podpora města je pro klub hodně důležitá, že?

Mým sportem číslo jedna byl od dětských let lední hokej. Ve funkci starosty jsem ale nedělal rozdíl mezi hokejem, volejbalem, aeroklubem, fotbalem nebo tenisem. Rozdělování finanční podpory bylo vždy na členech sportovní komise. A doporučení komise jsem vždy ctil a respektoval. Podpora ze strany měst a obcí nejen pro spolkovou činnost v oblasti kultury, zájmu, dětí, volného času a sportu je, dle mého názoru, mimořádně klíčová a potřebná. Vnímám to jako jeden z hlavních smysluplných cílů fungujících měst a obcí. Také pro jaroměřský fotbalový klub a jeho existenci je finanční podpora města rozhodující.

Spolupracujete s fotbalovým klubem ve Velichovkách, co si od spolupráce slibujete?

Tuto spolupráci hodnotím jako potřebnou a oboustranně užitečnou. A to nejen z pohledu optimálního vytížení hráčů různých věkových kategorií. Navíc nejen předseda velichovské kopané Zdeněk Šedivec patří, podle mého názoru, k těm odhodlaným fotbalovým srdcařům, u kterých zájem o vzestup této kolektivní hry naprosto eliminuje jakékoliv osobní zájmy.

Sunday the 11th.
Template © socoolapps | free joomla 2.5 templates - All rights reserved.